PIXEL ID 550776833649121
top of page

בית  |  מיקוד תפיסה וריכוז

קשב וריכוז, קשיי קריאה

אנו מטפלים בבעיות שונות של תפיסה וריכוז המפריעות לתפקוד בחיי היום יום. למשל: קשיי קשב וריכוז, קושי בקריאה ובהבנת הנקרא, התעייפות מהירה בקריאה וקשיים וחוסר עקביות  בפיענוח הנקרא וכו'

המחקרים מראים כיום ש "כ-10%  מאוכלוסיית העולם סובלת כיום מהפרעות למידה וקשב וריכוז"

הטיפול "מאפשר שיפור הפוטנציאל האישי של כל אדם ב 8-10%" /

ע.ר. מדען ראשי מכון וייצמן

הטיפול בקליניקת רוט בתחומי קשיים בעיבוד תכנים ומטלות הדורשות קשב וריכוז  נחשב לפריצת דרך מדעית.

מאפשר שיפור ללא תרופות, ללא צורך בהסתגלות וללא תופעות לוואי. 

הפתרונות הקיימים נחשבים לחלקיים בלבד לחלק גדול מאוכלוסיית המתקשים בקשב וריכוז ובוודאי לאלה שיש להם גם קשיי למידה. ריטלין, למשל, מעניק ערנות, אך כמובן לא מתקן קשיי למידה ובעיות אחרות. ריטלין גם לא מבחין בין צרכי קשב שונים, שאנו נדרשים להם במצבי יומיום שונים. אנו מאפיינים צרכים אלו ומטפלים בהם ישירות. למשל, הקשב והריכוז הנדרשים ללימודים או עבודה, אינו דומה לקשב הנדרש במצבים חברתיים. במקרים רבים, אנו פוגשים מטופלים שלא ידעו כלל שיש פתרון לבעיה שלהם, או חשבו שאין לה פתרון ונואשו לחפש כזה.

אל תוותרו! ההשלכות של חיים ללא בטחון עצמי, תחושת ערך עצמי ירוד וקשיי תפקוד הן משמעותיות. האפקט המתגלגל של בעיות למידה, הבנה וריכוז, גם לילד וגם למבוגר, הוא עצום. חווית החיים ומהלכם משתנה במקרים רבים ללא הכר בעקבות הטיפול.

רבים מהמטופלים שלנו התקשו להשתמש בתרופות עקב תופעות לוואי, אחרים הפחיתו בכמות התרופות שהם צורכים ביומיום, וחלקם נוטלים אותן רק במצבים מסוימים הדורשים תמיכה תרופתית כמו בחינות או פרויקטים המוגבלים לזמן קצר מאוד.

 

ראו בעצמכם:

שינוי משמעותי בתוצאות  של מבחן  קשב  וריכוז מתוקף, שהתקבלו אצל סטודנטית
לתואר שני, לפני ואחרי טיפול      

IVA B.jpeg
IVA A.jpeg

אחרי הטיפול

לפני הטיפול

בנושא קריאה אנו מתייחסים להתארגנות הנבדק במרחב הראיה הוויזואלי כמו גם הזמן הנדרש לעיבוד  הקריאה. שני אלו מאפשרים לנו לבחון לא רק את היכולת הטכנית של הקריאה
אלא גם את קשיי הפיענוח ועיבוד הנקרא
הבדיקה נעשית ברמת הטקסט המתאימה למטופל   

   , EYE  TRACKER הקשיים אותם אנו מאבחנים בקליניקה מאובחנים גם באמצעות טכנולוגיה חדשנית: ה 
שהוא מכשיר הדוגם תנועות עיניים 60 פעם בשנייה ומראה באופן אובייקטיבי את קשייו של המטופל  

treatment-39.jpg

 דגימת תנועות העיניים המיועדת לאפיון הקשיים ביכולת הקשב שלכם

1 - דוגמה לאבחון קשיים ברצף  הראייה

ועומס יתר ויזואלי

2 - דוגמה לרצף ראיה תקין

treatment-retzf-hazuti.jpg
treatment--for-text.jpg

דוגמה לניטור קשיי קריאה בעזרת קורא תנועות עיניים
הדוגם את מיקום תנועות העיניים תוך כדי  הקריאה.

העיניים  באבחון נראו נודדות במרחב הדף ולא נשארות
לאורך  השורות. התוצאה היא קשיי קריאה ותסכול  המוריד  משמעותית את יכולות הריכוז ונראה כמו קשיי קשב וריכוז. 


המחקרים שנערכו לאחרונה מציינים  שנמצא שגורם זה מתקיים אצל  40% מהאנשים המתקשים  בקריאה ובעיבוד טקסטים.


 

bottom of page